X-Ray Cihazı

Model : Roentgenanalytik/ Maxxi 5 Özellikleri :
• Kaplama kalınlık ölçüm cihazı olarak kullanılmaktadır.
• Tek katman,iki katman ,üç katman ve alaşım kaplama ölçümleri yapılabilir.
• Sıvı (banyo çözeltisi) içerindeki metal konsantrasyonu analizi yapılabilir.
• Ölçüm sonuçları rapor halinde çıktı alınabilir.

Tuz Testi Cihazı

Tuz püskürtme deneyi organik veya inorganik kaplamaları test etmek için ve özellikle ürün spesifikas-
yonlarını tespit etmek için yapılır. Bu test aracılığıyla genellikle çinko kaplamalarda beyaz pas ve kırmızı pas dayanımı,kaplama kalınlığının üniformluğu, kaplamadaki porozite miktarı.. vb. özellikler tespit edilebilir.
Test Standartları:
En yaygın olarak kullanılan standartlar aşağıdaki gibidir;
• ASTM B117 :Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus (American National Standards)
• ISO 9227 : Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests (Internatıonal Standard)
• STD 50180 : Corrosion Tests( Fiat Group Automobiles)
• D17 1058 / - - J : Neutral Salt Spray Test (Normalisation Renault Automobiles)
• DIN 50021 :Salt Spray Testing